top of page
Logga-svart-transparent.png

Sebastian Enhamre
Piano

sebastian.jpg

Sebastian Enhamre studerar för närvarande masterprogrammet på Edsbergs slott för Mats Widlund som lärare i piano och Mats Zetterqvist som lärare i kammarmusik, efter att ha tagit sin kandidatexamen på Kungl. Musikhögskolan för Anders Kilström. Han framträder regelbundet på runtom i mestadels Sverige och Danmark, och har synts frekvent tillsammans med världscellisten Rohan de Saram. Sebastian har mottagit ett flertal stipendier, bland annat från Frimurarorden, Jubelfonden och Kungliga Musikaliska Akademien.

bottom of page