top of page
Matilda Lindholm, piano, Skandinaviska Musikskolan

Efter studier på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm/Edsbergs slott tog hon våren 2020 sin diplomexamen i klassisk piano, och fortsätter nu med ytterligare diplomstudier i Malmö. Matilda Lindholm är en engagerad och efterfrågad pianist som framträder regelbundet och har turnerat i Nordamerika, Lettland och Finland. År 2020 mottog hon Martha Stuhres stipendium och framträdde i samband med detta vid Malmö Live Konserthus. Hon jobbar även som musikalisk instuderare på Kulturamas Operastudio, och är en djupt populär och kunnig lärare i vårt team!

bottom of page