top of page

Antagningsproven till Stockholms olika musikklasser är välbesökta. Proven liknar varandra till innehållet, och syftar till att testa barnets förmåga att sjunga i kör. Alla människor kan utveckla sin egen röst och bli mer tonsäker. Oavsett förutsättningar är det möjligt att som individ utveckla sitt musiköra.

 

Hur kan man förbereda sig?

Vår förberedande kurs är helt inriktad på antagningsproven till musikklass. Barnen ses i små grupper, och får med sin lärares coaching sjunga och öva på de olika beståndsdelar som kan förekomma under ett antagninsprov.

Vår kurs

Sångläraren som leder kursen har själv gått i musikklass och är idag professionellt utbildad operasångare. Kursen är utvecklad tillsammans med sångare och instrumentalister, och innehåller förutom musikövning även "mock-auditions", dvs tillfällen då vi på ett lekfullt sätt efterliknar själva provsituationen med en låtsasjury, och tar emot eleven på ett låtsasprov. Dessa tillfällen är tänkta att bekanta eleven med dagen, skapa trygghet och hjälpa dem att bli "varm i kläderna". 

 

För varje sånggrupp behöver vi 3 eller 4 elever. Vi ger ingen garanti för att man blir antagen till sitt val av musikskola - men vi kan hjälpa till att förbereda barnen musikaliskt och mentalt inför antagningsprovet.

bottom of page