top of page

På många sätt är vi en helt vanlig musikskola. Vi träffar våra elever enskilt, avgör var eleven befinner sig i realtid, coachar därifrån till bättre förståelse, teknik och försöker lägga ribban på en lagom utmanande nivå. 

Det finns några metoder som särskiljer vårt arbete från traditionell instrumentundervisning. Vi jobbar till exempel systematiskt med elevens tekniska kunskaper, och belönar övning, för att nämna en del. 

Metoderna nedan är främst anpassade för våra barnelever. Principerna används dock på alla som vill.

Motivera

Motivera

Vissa är naturligt drivna att spela, och då är övningen i sig en omedelbar belöning. Andra kanske inte får ut så mycket av spelandet till en början -> belöningskänslan uteblir och man kanske inte längre vill öva. Varför skulle man?

 

Det är otroligt viktigt för oss att bana vägen för ett förhållande till musik som är frivilligt och så fritt från tvång som möjligt. Blir resultaten lidande, så blir musiklusten lidande - och just viljan är essentiell.

Vi har sett många elevers inre krigare väckas genom att möjliggöra:

  1. kvalitativ, ändlig övning

  2. omedelbar belöning

  3. veckobelöning

  4. terminsbelöning

Systemet vi byggt upp syftar till att belöna varje aspekt av det egna ansvarstagandet. Till vår hjälp använder vi utmaningar, kort, checkar och vår egen valuta. I slutet på varje termin löser man in terminens arbete i en liten shop med massa skoj! Har man då övat mycket går man hem med många kul saker - har man övat mindre, kommer man som regel tillbaka nästa termin och är taggad på att samla ihop mer till nästa shop! Det är fantastiskt att se - och helt enligt planen. 😉

Systemet är i dagsläget endast anpassat för barn.

LRM_EXPORT_637629091281349_20191015_1404
Utmana
LRM_EXPORT_637732264431854_20191015_1406

Utmana

Ibland är det skönt att skifta fokus i sin utbildning, och då kan en veckoutmaning, med löfte om kanske en glass eller annat kul, göra underverk för skoltrötta elever. Varje gång vi har presenterat en utmaning för elever, så kommer de flesta tillbaka med ny energi och stärkt självförtroende.

 

Det handlar inte bara om tillfälliga utmaningar - utan också om att konkretisera det som kanske annars känns trist för en elev - som att repetera skalor och teknik. Dessa element kan vara tröttsamt att ägna sig åt, men om de implementeras ordentligt, kommer det att bespara eleven enormt mycket tid för resten av deras musikliv. För detta ändamål så har eleverna fem olika märken att sträva mot. Det kan liknas vid gradering inom kampsport eller simborgarmärken - fast här gäller det spelteknik.

 

En pianolektion i januari kom en elev och berättade att hon hade som nyårslöfte att ta sitt första märke det kommande året. Bara 3-4 veckor senare uppnådde hon målet! Målet var konkret och blev lättare att uppnå när det fanns ett färgglatt märke att se fram emot.

Gehörsspel

Gehörsspel

Musik bör ses för vad det är: ett språk. Det är kommunikation, grammatik och text, och allt detta kan alla lära sig. När ett barn lär sig ett språk, så börjar det med att tala. Först när barnet kan förstå och formulera meningar får det börja lära sig alfabet, grammatik och att stava.

 

Tänk dig en film där alla skådespelare läser sina repliker innantill med manus framför sig.. Vad händer med uttryck, dramatik och liv? Text är ett verktyg för att kunna ta till sig och tolka information. Det är inte ett ideal att bli notbunden! Precis som med språk, måste musikinlärningen börja med den praktiska upplevelsen av att spela. Att lära känna instrumentet. Om en musikelev blir notbunden från början, uteblir musikens magi. Därför får våra elever till en början lära sig spela låtar utan noter som stöd - vi skickar hellre med en inspelad film på mobilen som visar hur man gör.

 

När ett barn lär sig att aktivera sina fingrar på ett kontrollerat sätt, så skapas kopplingar mellan hjärna och fingrar som kommer finnas hela livet. Ju äldre man blir, desto svårare blir dessa kopplingar att skapa, och successivt mindre permanenta. Teori däremot, kan man lära sig hela livet. Vi föredrar att eleven får öva upp sin fingerfärdighet och musikalitet, för att på sikt kunna hantera avancerad musik och inte begränsas speltekniskt. Noterna introduceras när eleven utvecklat en känsla för själva instrumentet, och en förmåga att vara närvarande i musiken.

vidar.jpg
piano_edited.jpg

Notläsning

Noter är en genialisk uppfinning - visst är det fantastiskt att vi kan skriva ned musik! Ofta lärs det ut alfabetiskt, där man teoretiserar systemet, och lägger ytterst lite vikt vid att praktisera själva läsningen. Ska man lära sig att spela avista - dvs att "högläsa" musikalisk text, spela direkt från bladet utan genomgång eller övning - så krävs det träning på just det: att spela direkt från bladet. 

I traditionell musikundervisning finns ingen vedertagen metod för att öva på detta moment, vilket förklarar varför 9 av 10 hobbymusiker inte är bekväma med att läsa noter. Faktum är att det är en utmaning även för många avancerade musiker.

Under 2020 har vi utifrån eget material börjat att öva just notläsning direkt från bladet med våra pianoelever, på ett sätt som är både roligt och enkelt. Det har blivit en succé och efterfrågas ofta av eleverna! Det musikaliska alfabetets beståndsdelar sätts i ett sammanhang och bildar musik från början. Metoden passar både vuxna och barn och vi anordnar intensivkurser i detta ämne, som är öppen för alla att anmäla sig till. För våra ordinarie elever lärs det ut under lektionstid och under hela terminen.

Notläsning

Kvalitativ övning

Ordet "öva" låter så simpelt - men det är en hel vetenskap. Om man inte vet exakt vad man ska göra är det lätt att gå omkring med konstant dåligt samvete, och ännu värre - lägga ofantliga mängder tid på att lära in helt fel saker! 

Några grundläggande knep för att övningen ska bli så enkel och tidseffektiv som möjligt:

  • Övningen ska vara ändlig.

  • Man ska pricka rätt toner oftare än man prickar fel.

Det finns forskningsstudier som visat att det inte nödvändigtvis är den som lägger mest tid på spelet som blir bäst. Det är den som har en hög disciplin när det kommer till att spela exakt så som hen avser att spela. Hellre fem gånger helt korrekt än 35 gånger med 35 olika slarvfel. Detta kräver koncentration! Därför jobbar vi med att definiera små och tydliga uppgifter till varje elev, liksom antal gånger som denna uppgift ska utföras korrekt per övningssession. När man gjort en uppgift så kryssar man i den på sitt kort, och när alla dagens rutor är kryssade kan man med gott samvete fortsätta sin dag på annat håll.

Övning
övningskort.jpg
bottom of page