top of page

villkor för halvterminskurs

I avgiften ingår privatlektioner och material. Varje elev får en fast lektionstid som gäller varje vecka under perioden, vars datum inkl. lov finns angivet på hemsidan. Faktura skickas för hela kursperioden. Nya elever som börjar senare under perioden får rabatt.

  • Betald avgift är bindande och återbetalas ej. 

  • Elevens frånvaro ersätts ej av ny lektion.

  • Om läraren blir sjuk erbjuds en annan tid eller vikarie.

  • Man behöver tillgång till ett eget instrument för att kunna öva på sina läxor mellan lektionstillfällena. 

Under vårterminen kan enstaka lektionstillfällen komma att bli schemalagda på röda dagar

 

Antagna elever behåller samma tid på schemat tillsvidare, tills platsen sägs upp. Eleven eller elevens målsman ansvarar för att lämna återbud inför ny kursperiod/termin, om man ej ämnar fortsätta. Om man inte sagt upp sin plats innan faktura har skickats för nästkommande period, tillkommer en administrationsavgift om 250:-.

I händelse av återbud till påbörjad kurs, eller om man inte har sagt upp sin plats innan ny termin har påbörjats, så skickas en separat faktura för avverkade lektionstillfällen, oavsett om man har dykt upp på dem eller ej. Priset per lektion är i detta fall enligt gällande prislista för enstaka lektioner("Provlektion"). Fakturering och betalning sköts genom externt faktureringsbolag.

villkor för terminskurs

I avgiften ingår privatlektioner, material samt möjligheten att uppträda på konsert. Varje elev får en fast lektionstid som gäller varje vecka under terminen, vars datum inkl. lov finns angivet på hemsidan. Nya elever som börjar senare under terminen får rabatt. Faktura skickas för hela terminen.

  • Betald avgift är bindande och återbetalas ej. 

  • Elevens frånvaro ersätts ej av ny lektion.

  • Om läraren blir sjuk erbjuds en annan tid eller vikarie.

  • Man behöver tillgång till ett eget instrument för att kunna öva på sina läxor mellan lektionstillfällena. 

Under vårterminen kan enstaka lektionstillfällen komma att bli schemalagda på röda dagar

Antagna elever behåller samma tid på schemat tillsvidare, tills platsen sägs upp. Eleven eller elevens målsman ansvarar för att lämna återbud inför ny kursperiod/termin, om man ej ämnar fortsätta. Om man inte sagt upp sin plats innan faktura har skickats för nästkommande period, tillkommer en administrationsavgift om 250:-.

I händelse av återbud till påbörjad kurs, eller om man inte har sagt upp sin plats innan ny termin har påbörjats, så skickas en separat faktura för avverkade lektionstillfällen, oavsett om man har dykt upp på dem eller ej. Priset per lektion är i detta fall enligt gällande prislista för enstaka lektioner("Provlektion"). Antagna elever ansvarar för att lämna återbud inför ny termin, om man ej ämnar fortsätta.. Fakturering och betalning sköts genom externt faktureringsbolag.

villkor för provlektion

Eventuell avbokning skall ske via sms eller e-post senast 24 timmar före överenskommen tid. Kurs som ej avbokas i tid faktureras med full avgift. Betald avgift återbetalas ej.

Förtur i bokningen ges till den som bokar en hel eller halv terminskurs. Giltighetstiden för förbetalda enstaka lektioner är 2 månader från det datum vi skickat faktura. Giltighetstiden för andra erbjudanden gäller enligt angivet datum. Fakturering och betalning sköts via externt faktureringsbolag, och vid utebliven eller försenad betalning kommer ärendet att skötas av dem.

villkor för intensivkurser & gruppkurser

Eventuell avbokning skall ske via sms eller e-post senast 48 timmar före kursstart. Kurs som ej avbokas i tid faktureras med full avgift. Betald avgift är bindande och återbetalas ej. Elevens frånvaro ersätts ej av ny lektion. Fakturering och betalning sköts genom externt faktureringsbolag, och vid utebliven eller försenad betalning kommer ärendet att skötas av dem.

Integritetspolicy

När du anmäler dig för en eller flera lektioner hos oss ger du oss dina kontaktuppgifter. Denna information används för att kunna kontakta dig om det som gäller din anmälan, undervisning samt relevanta informationsutskick. Adress och personnummer behövs för att fakturera. Fakturering sköts via externt faktureringsbolag.

Vid de öppna event som vi anordnar kommer det att fotograferas och filmas för vårt arkiv. Genom att delta i event godkänner man automatiskt detta, och vi kan komma att använda bilder och videor från eventet på vår hemsida, sociala medier och marknadsföring. Vi publicerar aldrig någons namn utan tillstånd, liksom vi aldrig publicerar bilder eller videor med en enda individ i fokus, utan dennes godkännande.

bottom of page