top of page
Samuel Lazar Eriksson, cello, Skandinaviska Musikskolan

Samuel drogs till den klassiska musiken redan i mycket unga år. Från sex års ålder till och med sin studentexamen gick han på musikskolan Lilla Akademien i Stockholm, där han tog cellolektioner för Vladimir Power. Direkt därefter följde en kandidat- och masterutbildning vid Kungl. Musikhögskolan för professor Ola Karlsson, med särskild inriktning på solistiskt spel och kammarmusik. Nu jobbar han som frilansmusiker och spelar allt från tidig musik och klassiska stråkkvartetter till samtida konst- och populärmusik. 

bottom of page